Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym spośród nowotworów zlokalizowanych w rejonie głowy i szyi. Szanse na jego wyleczenie oraz szybki powrót chorego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie zależą przede wszystkim od wczesnego zdiagnozowania choroby i wyboru właściwej metody leczenia. Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem chorych na raka krtani. Dlatego też tu właśnie narodził się pomysł, aby przeprowadzić ogólnopolskie badania nad skutecznością leczenia raka krtani. Wyniki badań pozwoliłyby na porównanie sposobów diagnozowania i leczenia chorych w różnych ośrodkach w Polsce oraz opracowanie spójnych zasad postępowania. Stało się to możliwe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z którego funduszy sfinansowano realizację projektu NCBiR 13-0101-10 „Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych”.
Prof. Kazimierz Niemczyk
Prof. Kazimierz Niemczyk